Used Srixon Z H65 3 Hybrid / 19 Degree / Stiff Flex

£42.00
by Srixon
Type: 3 Hybrid

Golfer: Mens Right Hand 
Brand: Srixon 
Loft: 19°
Shaft: Miyazaki 7S
Flex: Stiff
Grip: Golf Pride 
Measures: 40"
Condition: 6.5/10