Takomo 301 MB Irons / 4-PW / Extra Stiff Flex

£449.99
by Takomo
Type: Golf Irons

Shaft: KBS Tour 130X
Grip: Lamkin
Measures: Standard
Condition: 8.5/10